Vad är en ekonomisk förvaltning?

Vad tänker du på när du hör begreppet ekonomisk förvaltning? Antagligen förknippar du det med siffror och krångligheter. Lite sant är det. Ekonomi handlar ju förstås om att ha överblick över någons eller någots siffror. Just när det kommer till ekonomisk förvaltning gäller det i de allra flesta fall sköta och ha koll på en […]

Vad är luktsalt?

Lukt och salt. Sammanflätar man de två orden blir det luktsalt men vad betyder det egentligen ? Jo, det är en blandning av stark ammoniak löst i vatten. Det är inte krångligare än så. Hjorthornssaltet är en nära släkting och dess effekter liknar luktsaltets. Ammoniak är känd för sin fräna doft. Den irriterar näsan och […]