Vad är luktsalt?

Lukt och salt. Sammanflätar man de två orden blir det luktsalt men vad betyder det egentligen ? Jo, det är en blandning av stark ammoniak löst i vatten. Det är inte krångligare än så. Hjorthornssaltet är en nära släkting och dess effekter liknar luktsaltets. Ammoniak är känd för sin fräna doft. Den irriterar näsan och […]