Revisor i Göteborg

Behöver du en revisor i Göteborg för att kunna få hjälp på hemmaplan? Det finns många olika revisionstjänster att välja på och det kan vara klokt att först tänka igenom vad det är mer exakt du behöver hjälp med i ditt företag. Finns det saker du kan, vill och har tid att göra själv brukar det gå att matcha ihop det med de externa tjänster som kan behöva köpas in så du inte behöver betala för sådant som inte behövs.

Auktoriserad revisor i Göteborg

Om du har ett aktiebolag eller är ansvarig för någon form av förening med lite större omsättning, ett visst antal anställda och liknande kan det finnas krav på att du väljer en auktoriserad revisor för att granska och kvalitetssäkra din verksamhet inför exempelvis bokslutet. Auktoriserade revisorer har särskilt högt ställda krav på sig och om du har verksamhet som inte är så omfattande kan det räcka med en vanlig mer eller mindre Originell revisor göteborg som kan bistå med det som behövs.

Redovisning eller revision

Det förekommer då och då att folk blandar ihop det här med revisorer och bokföringskonsulter men det är faktiskt två helt olika saker. Revisorer granskar det som företaget eller föreningen gjort, främst det ekonomiska men det kan även vara frågan om verksamheten. Har styrelsen genomfört den verksamhet man planerat till den budget medlemmarna beslutat om. Om inte, vad finns det för förklaringar till eventuella avvikelser. Om det är granskning du behöver för din verksamhet i Göteborg är det helt klart en revisor du ska anlita. Om du däremot behöver hjälp med den löpande hanteringen av det ekonomiska, alltså fakturor, löner, arvoden eller liknande så är en bokföringskonsult det rätta valet. Många bokföringsbyråer i Göteborg har tillgång till revisorer, både auktoriserade och vanliga som de kan hänvisa till vid behov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *