Vad är en ekonomisk förvaltning?

Vad tänker du på när du hör begreppet ekonomisk förvaltning? Antagligen förknippar du det med siffror och krångligheter. Lite sant är det. Ekonomi handlar ju förstås om att ha överblick över någons eller någots siffror. Just när det kommer till ekonomisk förvaltning gäller det i de allra flesta fall sköta och ha koll på en bostadsrättsförenings ekonomi. Detta är en enkel förklaring av begreppet. Självklart står det lite mer bakom det. Nyfiken på att få reda på lite mer om ämnet? Bra, vi går lite djupare in på ämnet under de två nästkommande rubriker.

Mer än bara torr budgetering

I en ekonomisk förvaltning ingår det huvudsakligen två arbetsprocesser – budgetering och en detaljerad planering. Dessa görs för att skapa och hålla en bra ekonomi för varje bostadsrättsförening.

Bakom begreppet finns det dock lite mer än bara siffror. En ekonomisk förvaltning handlar i många fall även om att skapa trygghet för de boende, en noggrann framtidsplanering och sist men inte minst att frigöra tid för styrelsen.

En duktig och erfaren förvaltare ska ha ett tydligt och klart mål och det är att öka värdet på fastigheten. Med andra ord är ekonomisk förvaltning mer än bara torr budgetering. Det handlar om att ha en bra och vältänkt framtidshållning som garanterar ett ökat fastighetsvärde samtidigt som den nuvarande ekonomin håller ihop.

Spara tid med ekonomisk förvaltning

Ekonomi kan kännas knepigt då det ganska mycket regler och lagar som man bör hålla reda på. Därför är det en god idé att anlita en professionell förvaltare med bred erfarenhet inom området. Bland dess uppgifter är att sköta löpande redovisning, bokslut, budget och långsiktiga finansiella prognoser.  I dess arbetsuppgifter ingår det även att skapa förslag för förbättring av själva fastigheten där ekonomin utgör bara en liten del.

En bra utförd ekonomisk förvaltning sparar både tid och pengar. En erfaren förvaltare kan skapa en hållbara och långsiktiga ekonomiska lösningar som anpassas till föreningens angiva underhållsplan. Dessutom presenterar förvaltaren alla förslag på stämmor och fungerar som ett stöd när föreningens bokslut och redovisning diskuteras.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *